På Kompasset arbejder vi dagligt med at styrke vores elevers trivsel og kompetencer socialt, fagligt og personligt. Det gør vi med en passende blanding af medmenneskelighed og tværfaglig professionalisme.

Dagbehandlingsskolen Kompasset er beliggende i Vanløse og har eksisteret siden november 2008. Som udgangspunkt henvendte den sig til elever med ADHD-diagnosen; typisk med vægt på hyperaktiv adfærd. Siden da har Kompasset udviklet sig i takt med samfundets behov for dagbehandling og vidtgående specialundervisning, og i dag danner skolen ramme om dagligdagen for elever med divergerende typer af neuropsykologiske problemstillinger, tilknytningsforstyrrelser eller generelle udviklingsforstyrrelser.

Skolen er normeret til 35 elever fordelt på 5 klasser, og vi optager elever fra 0. til 10. klassetrin. Det primære mål, der arbejdes mod, er at forbedre elevernes psykiske velbefindende, øge deres sociale kompetencer og støtte dem i tilstrækkelig grad til, at de kan genindskrives i enten folkeskolen eller i et alternativt mindre omfattende specialtilbud. Den sekundære målsætning for os er, at eleverne forbliver indskrevet i vores dagbehandlingstilbud og modtager den tilstrækkelige hjælp til at aflægge folkeskolens afgangsprøve på Kompasset.