Behandlingsskolen Karlsvognen tilbyder specialundervisning og miljøterapeutisk behandling for børn og unge i den skolepligtige alder. Målsætningen for Karlsvognen er at hjælpe den enkelte elev med at opdage og udvikle egne ressourcer og derigennem identificere og optimere disse for dermed at opkvalificere det enkelte barns faglige kompetencer.

Målet for Karlsvognens elever er, at de via behandling får et bedre psykisk velbefindende, og eleverne dermed på sigt kan udskrives til mindre omfattende tilbud eller alternativt at opkvalificere dem til at gå op til Folkeskolens afgangsprøve (FSA) i fuld fagrække på Karlsvognen. Der er plads til 36 børn og skolen går fra 0-10 klasse.